Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành
Ngày đăng: 30/12/2020 07:23 AM

Nhìn nhận được điều lo lắng nhất của chủ đầu tư và vấn đề bảo hành, nhiều chủ đầu tư lo lắng trả tiền xong thì thầu đi, còn vấn đề bảo hành thì chậm chạp, có khi không quay lại, tất nhiên đã có nhiều trường hợp như vậy khi những nhà thầu thiếu uy tính đã làm niềm tin của người xây nhà bị giảm sút, chính vì vậy An Gia đề ra chính sách bảo hành nhanh chống kiểm tra xem xét trong ngày, khi có sự cố sẽ tiếp nhận và xem xét ngay, đối với những vấn đề gấp có thể xử lý trong ngày, không để ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia chủ.