Miễn phí giấy phép xây dựng

Miễn phí giấy phép xây dựng
Ngày đăng: 08/04/2023 01:12 PM

Trước khi bắt đầu xây dựng công việc đầu tiên là tiến hành xin phép xây dựng, sau khi có giấy phép thì nộp hồ sơ lên phường thuộc khu vực bạn chuận bị xây dựng, để chính quyền địa phương biết và quản lý về vấn đề an toàn, đúng giấy xin phép xây dựng, mức độ ẩn hưởng đến những công trình xung quanh.

Thời gian xin phép xây dựng rơi vào khoảng 22 ngày từ ngày nộp hồ sơ, để xin phép đúng thì chúng ta nên vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình trước khi đưa hồ sơ cho bên đơn vị dịch vụ, nhằm đảm bảo cho quá trình hoàn công được thuận lợi.

Thông thường bản vẽ xin phép xây nhà có giá từ 4 triệu đến 15 triệu một bộ hồ sơ.