Chính sách người dùng

Chính sách người dùng
Ngày đăng: 30/12/2020 07:24 AM

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của An Gia trường hợp sử dụng thêm dịch vụ sẽ được giảm từ 1-2 % tổng chi phí cho đơn hàng tiếp theo. Đối với những đơn hàng đã hết hạn bảo hành An Gia sẽ tiếp tục hổ trợ về toàn bộ vấn đề ẩn hưởng đến sinh hoạt và thẩm mỹ của ngôi nhà và của gia đình, để gia chủ không mất công tìm đơn vị bảo hành bảo trì khác, mà chất lượng và giá cả khong tốt.