Khảo sát tư vấn miễn phí

Khảo sát tư vấn miễn phí
Ngày đăng: 08/04/2023 12:50 PM

Khảo sát tư vấn miễn phí:

 1. Đối với trường hợp cải tạo sửa chữa
 • Đo đạc hiện trạng, chụp hình vẽ bản vẽ hiện trạng
 • Kiểm tra đường sá vào công trình, bãi tập kết vật tư thiết bị để quyết định chi phí hợp lý
 • Vẽ bản vẽ mặt bằng thay đổi theo yêu cầu của CĐT tư vấn góp ý lên thêm ý tưởng
 • Báo giá cơ bản để CĐT ước lượng chuẩn bị tài chính​​​​​​​
 1. Đối với công trình xây mới
 • Trao đổi quy mô nhu cầu xây dựng, lấy thông tin như sổ đất phô tô hoặc bản scan sổ
 • Khảo sát lô đất kiểm tra đường sá vào công trình
 • Lên phương án thiết mặt bằng
 • Báo giá thi công xây dựng phần thô
 • Dự trù chi phí hoàn thiện nhà